سرویسکاران

لیست سرویس کاران در سطح کشور
 

&
ردیفشهرستانسرویسکارآدرستلفن
1ارومیهتقی حسین زادهحسین آباد.خ پیشوا.روبروی مسجد حضرت معصومه09143476002   
2ارومیهحسین صمدیخ كوثر.پشت ترمینال شهرستان.خدمات فنی صمدی09144475842-04412333094
3ارومیهاصغر عراقیمیدان شهدا.خ امیركبیر.نبش كوچه دوم.پلاك 3809141487399-04412751637
4ارومیهرحیم اسكندریپشت ترمینال شهرستان.خ المهدی.جنب فروشگاه تك بازرگان  9143416452
5ارومیهسعید معرفتیخ پیشوا.پایین تر ازمسجدالنبی.نبش كوچه قمرلو.پلاك3699143463952
6ارومیهمحمدعلی باباییشهرك ایثار.خ فروغی.12متری8.كوچه اول.پلاك 709143414160-3858803
7اردبیلرضا رضایی اصلفلكه علی آباد.روبروی ترمینال.كوچه حسنی اول.پلاك 11       091435114396629131-6628889
8اسفراینابراهیم سیدیخ امام خمینی.بالاتر ازپمپ بنزین.نبش كوچه قلعه حسین09133175057-5216567
9اصفهانمحمدرضا یزدانیخ سجاد.قائم.بعد از مدرسه نیایش.تعمیرگاه لوازم خانگی صداقت6621551-0331
10اصفهانسعید سبحانیخ جی شرقی.مقابل خیابان شریعتی.تعمیرگاه ولی عصر09133175057-5216567
11اهررحیم متنیخ امام.بالاتر از مسجد ابوالحق.جنب بیمه ایران3331291-0426
12اهوازجلال طالبیحصیرآباد.خ كارون.روبروی خیابان 6 متری.كوچه 3613043774-0611
13بانهعبدالرحیم رحیمیخ طالقانی.بالاتر از مسجد یوسف آقا.تعمیرگاه رحیمی09183751693-08754232884
14بانهمحمدصالحیسه راهی بوبین.پایین تر از مسجد اصحاب.تعمیرگاه زاگرس09143194835-08754236623
15بنابحسن نگهبانیخ مطهری.خ سینا.روبروی بیمارستان كلیوی.تعمیرگاه سینا09143194835-04127233166
16بوكانسیدحسن محمدینبش چهارراه اطلاعات.نمایندگی محمدی09131532383-04826255065
17بوكانمحمودیخ شهید بهشتی.روبروی كوچه خانقاه.تعمیرگاه برادران محمودی09149810256-04826247861
18بوكانعلی عزیزفربلوارشهدا.روبروی مسجد سید قطب09149810038-04826248974
19پارس آبادامیدعلی سلیمانیخ امام.بالاتراز پمپ بنزین جدید.تعمیرگاه جنرال09143573320-7280622
20پیرانشهرحسین كاردرویشخ بهشتی.روبروی پارك كودك4444227871
21تبریزمحمدحسن پورخ 42متری.نرسیده به بانك ملی09149057652-04112361221
22تبریزعلی وظیفهسه راهی شمس تبریزی09143077854-04115233937
23تبریزمحبوب بنی هاشمخ پاسداران.روبرو‌ی داروخانه09149137556-04112604057
24تهرانمصطفی اسكندریشهرك ولی عصر.20متری حیدری شمالی.10متری‌ فرجی‌.پلاك 3466239003
25تهرانسعید حسینیانشهریار.شهرك اندیشه.فازیك.خیابان چهاردهم شرقی پلاك 1202623534463-09123640911
26تهرانویش قلیبلوارمطهر.جنب فروشگاه شهر و روستا2440094-0461
27جیرفتمحمدرضا وطن خواهخ 17شهریورشرقی.تعمیرگاه لوازم خانگی وطن خواه09133482093-03482219755
28خرم آبادبابا حسینیخ انقلاب.خ رازی.بالاتر از میدان661504726
29خرم درهرضا قهاریمیدان آزادی.ابتدای بهشتی.نبش 12متری شهید خاكی2425534978
30خرم درهمحمدحسین بابائیخ سیدجمال الدین.خ شهید مقدم.روبروی مسجد رسول الله2425525086
     
ردیفشهرستانسرویسکارآدرستلفن
31خویویش قلیبلوارمطهر.جنب فروشگاه شهر و روستا4612440094
32خویرضاشهریخ كوچری.نرسیده به میدان كشاورز2348027-2336935
33خوی اول محله قاضی.روبروی تاكسی تلفنی شمس.بخاری سازی ولیلو9149617041
34خوافمحمد مبعوث رودیخ حافظ.جنب بیمه ایران0915332603-05324226475
35خوافودود فیروزیبلوار وحدت.خ كشاورز.خدمات فنی فیروزی‌91553201136
36خراسانمعینیبلوارمطهری‌.مركز بهداشت.خدمات معینی09151360281-0553527220281
37خراسان جنوبی اسلامیه.خ امام خمینی.مقابل بانك ملی       ******************
38خراسان رضویالیاس محمدیبرداسكن.خ مدرس.جنب ابزارفروشی باقری‌09159310705-7227332
39دزفولمحمدرضا خلفیخ امام جنوبی.نبش خ سلماس فارسی09166411270-3223422-0641
40رباط كریمجلیل سرمدیشهرك گلستان.فلكه اول.24ارغوان غربی.كوی1584325389-0229
41رباط كریمدهقانیشهرگلستان.شهرصالح آباد.خ نقاوت.فروشگاه دهقانی9122011296
42رشتابراهیم مصطفائیبازارمسجد صفی‌.پاساژ سعادت.طبقه اول3328223-2242336
43رومشگانشیرزاد پیرمحمدی 09166976826-06636523344
44ریحسین اردستانیخ آردیران.چهارراه عدالت.پلاك8755970087-55906087
45زاهداناصلاحمیدان فلسطین.خدمات فنی فلسطین9151406380
46زنجانابوالفضل تقی لوخ امام.پایین تر از چهارراه امیزكبیر.روبروی آزمایشگاه قیزلاربولاغی سابق2415245147
47زنجانمصطفیخ امام.چهارراه امیركبیر.بطرف سبزه میدان.كوچه كاوتونی.پلاك 10709121414012-3234856
48ساریعلی مسعودنیاكوی 22بهمن.مقابل گرمابه آراسته.تعمیرگاه گازسوز09111531872-01512260431
49ساوهرضا حاتمیخ شریعتی.جنب بانك ملی فلسطین.تعمیرگاه حاتمی2552240336
50سبزه وارحسین كاملیخ ناوی.حدفاصل مسجد زینبیه با سه راه5714440591
51سرابعلی یحیویخ قدس.جنب اداره مخابرات.تعمیرگاه یحیوی4312222906
52سلماساحمد محمدزادهتقاطع حافظ قونی.تعمیرگاه محمدزاده5222199-04435231215
53سمنانحسن غریب شاهیانبلوارمدرس.بالاتراز عكاسی روحانی‌.خدمات فنی صالح2314453199
54سنندجفرزاد محمدیمیدان نبوت.اول خیابان11 متری‌.خدمات فنی میلاد09182729550-08713241809
55سنندجعارف محمدیمیدان اول.خ10متری.لوازم خانگی‌ محمدی09183714417-3241232
56سنندجمهدی امامیخ كمربندی كارگر.مغازه های شهرداری .پلاك129188728429
57سقزبهزاد یوسفیخ فخررازی.جنب مدرسه كوچك.تعمیرگاه لوازم خانگی3239321-0871
58سقزرضا مهتریبلوارحافظ.بالاتراز مدرسه قدس.خدمات دانیال.پلاك13509144184381-08713239984
59سقزصالح الدین زارعمندخ رسالت.روبروی ایزوگام شیرزاد09188748702-3293698
60سوسنگردخالد جلالی فرخ شریعتی شمالی.روبروی فروشگاه اتكا.تعمیرگاه جلالی فر6124221147
     
ردیفشهرستانسرویسکارآدرستلفن
61شیرازمحمدرضا رازیشهرستان پاسارگاد.سعادت شهر بلوارمعلم.آخرگلرخ7225251-0729
62شیرازحسن مرزبانخ قانع شمالی‌.پاساژ زهره.سعادت شهربلوارمعلم   091711290367392840-7390751
63شیرازغلامحسن رمضانی**************09173002799-07117398949
64شیرازعلیرضا نوران پوش**************.روبروی بانك سپه.پاساژ جاوید.پلاك1009173068500-2302067-0711
65شهرقدسعوض علی اللهوردیسه راهی سرخه حصار.خیابان امام حسین.هجرت یكم.كوچه232623820968
66شوشترمحمدرضا نجارنژادخ20متری‌.میدان عبدالله باتو.خدمات فنی نجارنژاد6126221549
67صالح آبادمجید صیاد بودانیخ نقاوت.نبش اردیبهشت2.خدمات فنی       0912321683809192020073-4633600-0229
68صوفیانهاشم عباسیخ امام.روبروی اداره كشاورزی‌.كوچه 203.خدمات فنی جنرال4723223418
69عجب شیریوسف حدادخ امام.جنب بانك سپه6223815-04226226151
70قروهصادق غفاریخ تختی.بالاتراز استادیوم.روبروی‌ بیمه ایران.شركت تعاونی سیاوش0918871353-087258228081